International Tagore Choir, Lund

   

We are relaxing after a successful concert at Theatre Sagohuset in Lund on May, 7th, 2023 
A full house appreciated our programme on The Young Rabindranath, his 19th century compositions,
including a set of devotional Krishna songs from 1877, sung in Brajabuli language. The video greetings were shown without any problem. And we are happy to inform that tre Embassy of   Bangladesh  will organise a concert in Stockholm for us at a suitable time. • Listen to the songs from the concert:

Shajani Shajani Radhika (sung in Brajabuli language) 

 Ekhono Tare Chokhe 

Kaii Kali (Tagore borrowed the melody from an Irish sailors song) .

Professor Heinz Werner Wessler from Uppsala held a short lecture on the Brajabuli language and Braj culture,
and our guest artists – Ed Epstein (saxophone), Daniel Eklund (viola) and Jan Eric Ström (tablas) – made the concert an extaordinary event .  

 

Info in English!

 

   

 

SEE THE VIDEOS FROM THE CONCERT – CONCERT OCTOBER 2021


 

KÖREN PÅ TURNÉ TILL BANGLADESH 28 DECEMBER 2019 – 12 JANUARI 2020

 

Complete Bangladesh
travel report

Slide shows

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLqa0dbaaq8Rbp_eFBVTunmstbl3EXlMua

SYLHET TV RECORDING OUR CONSERT

.................................................

Organisationsnummer 845002-4073
Adress: c/o Eklund, Råbygatan 5 B,
223 61 Lund
Föreningen grundad 1992, baserad i Lund. Kören startades 2012.

Facebook: www.facebook.com/tagorechoir

REPORT FROM 2013 SUCCESSFUL INDIA TOUR
#indienSLIDE SHOW – open in Quick Time Player

Grupp på Facebook: https://www.facebook.com/
groups/537318123048405/

Youtube-videos med kören: https://www.youtube.com/playlist?list=PLqa0dbaaq8RY--Iz5Yyvby9vTv5dOMATK&spfreload=10

Fler intresserade är välkomna, och uppmanas att kontakta föreningen genom dess ordförande Lars Eklund. Medlemskap kostar 300 kronor per år och betalas till följande konto i Sparbanken Skåne:
Clearing nr 8313, konto 534 108 847-3.
Kontot är registrerat i i kassören Niklas Varemans namn.

LogoFöreningen existerar sedan 1992, men verksamheten var vilande under en lång rad av år. Dessförinnan bestod verksamheten främst i att främja ett konstnärligt utbyte mellan Indien och Sverige, med indiske konstnären Kumkum Munshi som drivande kraft.
Bubu och Lars Eklund kände dock att det finns ett behov av en indisk kulturförening i Lund som kan åta sig att ordna konserter, dansföreställningar och annat, liksom att bilda en indisk kör som kan framträda vid olika tillfälle. De tog därför initiativet till att återuppta verksamheten, och vid ett välbesökt extra årsmöte den 29 februari 2012 beslutades därom.
 
Teater Sagohuset i Lund är en given samarbetspartner med stort intresse för indiska arrangemang. Studieförbundet SENSUS har samarbete med vår förening.

Kören på konsthallenStyrelse 2021:
Ordförande: Lars Eklund
Kassör: Niklas Vareman
Sekreterare: Pia Holmberg
Övriga ledamöter: Lena Andersson, Alfi Shaharin
Suppleant: Bubu Munshi Eklund

Kören, som numera är den enda verksamhet som Föreningen för indiskt-svenskt kulturutbyte (FISK) bedriver, bibehåller sin speciella karaktär i att vara en svensk kör som sjunger Rabindranath Tagores sånger på originalspråket Bengali. Endast några få medlemmar kommer ursprungligen från Sydasien (några få från Indien inkl. körledaren, och från Bangladesh), vilket skiljer oss från andra så kallade indiska körer.

Bubu har också egna uppträdanden med Tagore-sång, ofta i ett program tillsammans med maken Lars Eklund, och Per Olov Henricson i Stockholm. Mer information om detta, se https://nordicsouthasianet.eu/tagore-choir-pages/a-swedish-view-of-rabindranah-tagore-cultural-program-by-bubu-munshi-eklund-and-per-olov-henricson/l

Info om konsert i Stockhom 29 mars 2014.

Indiska sångkören/International Tagore Choir

PROGRAM 2019

Vårterminen 2019 gick tre konserter av stapeln. Först ett allmänt program på Sagohuset tisdagen den 7 maj klockan 19.00, och därefter lördagen den 18 maj klockan 17.00 i Helgeandskyrkan, då vi på nytt framförde vårt program, med sånger ur dansdramat Chandalika. Mycket uppskattade konserter. Se en video från Helgeandskyrkokonserten.
Dessutom framträdde kören på Domkyrkoforum i Lund lördagen 27 april i samband med ett seminarium om religiös konst inom kristen, judisk, muslimsk, hinduisk och buddhistisk tradition. Mer information.

I slutet av december 2019 åker kören på turné till Bangladesh. På inbjudan från Faculty of Fine Arts vid University of Dhaka ska vi uppträda på Zainul Festival den 29-30 december. Vi har dessutom en inbjudan från National University att uppträda på College of Music i Dhaka. Därtill planerar vi för konserter dels i staden Jessore i västra Bangladesh och i Sylhet i nordöstra delen av landet.

PROGRAM 2018:

Vårterminen ägnades åt att öva in ett Chandalika-program inför en planerad konsert på Sagohuset den 24 maj, men konserten ställdes in i sista stund på grund av att undertecknad, FISKs ordförande, blev allvarligt sjuk och inlagd på sjukhus.
I stället hade kören det stora nöjet att få uppträda på Lunds stadsbibliotek på kulturnatten lördag 15 september med ett program som var nästintill identiskt med programmet i Maglehems kyrka i november 2017 (Kali Kali utbytt mot He Notun). Lyssna på utdrag från konserten.
Denna arvoderade konsert blev en stor succé med en uppskattande publik som uppgick till bortemot 100 personer.
En andra höstkonsert ägde rum i Helgeandskyrkan på Klostergården fredag 23 november. Då sjöng vi det Chandalikaprogram som inte blev av i maj. Se konserten på Youtube, det 1!! och del 2!!
Därutöver uppträdde en reducerad körgrupp på scenen i Lunds stadspark söndagen den 7 oktober i samband med motionsloppet Run for Mental Health, arrangerat av ett antal organisationer däribland RSMH Lund, i samarbete med IFK Lund.

PROGRAM 2017

Höjdpunkten på året var vår konsert i Maglehems kyrka lördagen den 4 november. Vackert program i stilfull omgivning. Ed Epstein på saxofon i två nummer, bland andra Dhay Jena Mor, lyssna på den sången! till Bubu Munshi Eklunds solosång.
Lyssna också på en annan vacker sång Anondoloke Mongolaloke framförd i Maglehems kyrka
För övrigt gav körenen vårkonsert på Sagohuset,och på hösten uppträdde kören på kulturnatten i september på denbangladeshiska restaurangen Spice and Curry vid Botulfsplatsen, uppskattad med god publiktillströmning, och den 22 oktober uppträdde kören på en Kali puja-fest i Malmö.

PROGRAM HÖSTEN 2016:

1. Kulturnatten 17 september genomförde vi för tredje året i följd en uppskattad konsert klockan 22.00 i Allhelgonakyrkan med rimligt stor publik. Programmet handlade om Tagores universitet Shantiniketan och vi sjöng studenternas sång Amader Shantiniketan.
2. Söndag 16 oktober sjöng vi på Blå Båten i Malmö i samband med en konsert med tablaspelare från Varanasi vid namn Abishek Mishra.
3. Några av körens medlemmar deltog i galakörskonserten i samband med Lund Choral Festival den 19 oktober, deltagandet bekostat av Tagorekören.
4. Avslutningsvis sjöng vi ett kortare program i foajén till Coop Mårtenstorget på kvällen den 15 december, innan körens traditionella höstavslutning med knytkalas hos Lars och Bubu.

PROGRAM VÅREN 2016:

YCF LundVårprogrammet inleddes med två konserter i samma vecka, först på måndag 15 februari i samband med ett arrangemang av SASNET vid Lunds universitet, då vi sjöng för sydasiatiska deltagare i ett Svenska Institutet-finansierat ledarskapsprogram för unga samhällsbyggare, Young Connectors for the Future. Responsen blev överväldigande från deltagarna inte bara från Indien och Bangladesh utan än mer från representanterna från Pakistan och Afghanistan. Se bilder från eventet.
Mukesh Meghwar made a nice video recording, go for his recording!

Därefter uppträdde vi för en betydligt mindre men lika intresserad publik vid en konsert på Bibliotek Väster i Lund torsdag 18 februari.

Avslutningsvis hölls en sedvanlig konsert på Tagores födelsedag söndagen den 8 maj på Sagohuset.

Dessutom ska nämnas att Bubu lärde ut Rabindrasangheet för personalen på Kulturskolan i Lund i samband med deras studiedag om utomeuropeisk kultur den 7 januari, och genomförde en kurs i Rabindrasangheet för deltagare i Röda Kapellets sommarläger på Skurups folkhögskola 6-7 juli, och en motsvarande minikurs för deltagare i en studiedag om Kvinnor som korsar gränser på stiftsgården Åkersberg i Höör den 19 november.

PROGRAM HÖSTEN 2015:

Från höstterminen lät vi återigen körverksamheten under Bubus ledning äga rum i form av studiecirkel hos SENSUS, vilket innebär att vi kostnadsfritt disponerar deras lokal på Krafts Torg för våra repetitioner varannan onsdagskväll.
Vi genomförde två stora konsertprojekt, på Kulturnatten den 19 september i Allhelgonakyrkan och lördagen den 5 december i Stocken på Orust i Bohuslän.

1/ Med en nästan halvfull kyrka sjöng vi framgångsrikt igenom ett program med tonvikt på Chandalika på Kulturnatten. Förstärkta av jazz-saxofonisten Ed Epstein som gjort arrangemang till två av sångerna, Ogo Tomra Jato och Dhay Jena Mor Sakal Bhalobasa – den senare sjungen solo av Bubu. Vi framförde också de båda nationalhymnerna som Tagore komponerat, Indiens Jana Gana Mana och Bangladeshs Amar Shonar Bangla. Läs mer.

stocken2/ Höstens stora händelse för körens räkning utgjordes av konserten i samband med att Mahatma Gandhi erhöll (postumt) ett Fredspris till minne av Alfred Nobels testamente av Orusts fredsförening i Svanviks skola nära fiskeläget Stocken. Nio medlemmar ur kören for i stormväder med bil till Bohuslän för detta evenemang den 5 december som förlöpte ytterst succéartat. Konserten gav dessutom ett välbehövligt tillskott till körens/föreningens skrala kassa. Mer information om Stocken-konserten med bilder.

PROGRAM VÅREN 2015:

Vårterminen ägnades att studera in sångerna till Tagores fantastiska dansdrama Chandalika från 1938.
Premilimärt kommer vi att framföra verket med full kör och orkester och professionella dansare våren 2016 eller senare.

• Vårkonsert arrangerades på Teater Sagohuset lördag 9 maj. Se affisch.
Ett blandat program med flera av sångerna från Chandalika. Dansösen Keya Kar var gästartist.

• Vi uppträdde därefter på Stenkrossen i Lund den 9 juni, en konsert som inledde programmet till Lund International Choreography Assembly Festival med berömda indiska dansmästaren Astad Deboo och Lunds egen stjärndansös Rani Nair. Vi sjöng bla Nabo Boshonter Danero Daali, en vårsång ur Chandalika. Se videon.

Lettland konsert• Slutligen deltog vi i den internationella nordisk-baltiska körfestivalen i Lettland 26-29 juni
Förutom att medverka i fantastiska konserter med 6 000 andra sångare ivid konserter i Tukums och Riga, hade vi en egen konsert i Irlava, en vacker landsbygdsort söder om Tukums, där vi sjöng i kyrkan. denna fantastiska festival i Lettland. Se bilder från Lettlandsbesöket!

Se hela Riga-konserten på youtube!!

PROGRAM HÖSTEN 2014:

 1. Sång-workshop
  En sång-workshop genomfördes med Klara Kjellén från London på onsdag 10 september kl 19-22.
 2. Håll musiken i gång-satsningen
  Tagorekören deltog i Röda Kapellets ”Håll musiken i gång”-projekt lördagen 13 september, då tretton körer och orkestrar fyllde centrala Lunds gator och torg med musik mellan 11 och halv 2, följt av en final-minikonsert på Stortorget kl 14 då alla körer gemensamt sjöng ett par enkla låtar i Gösta Petersen-arrangemang.
  Tagorekören uppträdde två gånger, först på Domkyrkoplan kl 11.00-11.45, sedan på Lilla Fiskaregatan kl 13.10-13.40.
 3. Kulturnatten
  Precis som förra året uppträdde vi i Allhelgonakyrkan lördag 20 september klockan 19.00. Gästartist i år dansösen Keya.
 4. Durga puja-firande i Köpenhamn
  Föreningen Bengalis in Denmark bjöd in Tagorekören att medverka i samband med deras traditionella Durga puja-firande, och vi ställde upp fredag 26 september klockan 19.30.
 5. Nattkyrka i Lunds Domkyrka
  Fredag 21 November 2014, kl 22.00, konserten filmades av Talat Bhat, see the youtube video.

Uppsalakonsert 7 maj 2014

På inbjudan av Indiska ambassaden i Stockholm och ambassadör Banashri Bose Harrison personligen, samt Uppsala universitet, framträdde kören i samband med invigningen av en en staty av Rabindranath Tagore i humanistiska fakultetens lokaler i Engelska Parken, Uppsala. Kören sjöng sångerna Namo Namo och He Notun som inledning till invigningsceremonin som hölls av Ranjula Bali Swain, rektor Eva Åkesson och ambassadör Bose Harrison, varefter också Uppsala Indian Choir sjöng. Se http://nordicsouthasianet.eu/content/spectacular-rabindranath-tagore-programme-uppsala-university

Indien-turné 2013

23 oktober – 10 november 2013 genomförde indiska sångkören (International Tagore Choir) en turné till Indien. Sammanlagt 11 körmedlemmar reste till Kolkata + ytterligare 10 medföljande, och under två veckors tid genomförde kören sju konserter som uppskattades oerhört. Höjdpunkterna blev många, men främst den stora konserten på Star Theatre i Kolkata den 26 oktober, tillsammans med världsberömda dansgruppen Mamata Shankar Ballett Troupe, liksom konserten vi genomförde på Sangeet Bhavan – musikinstitutionen på Visva Bharati University i Shantiniketan (bilden), Tagores eget universitet.
Dessutom hade vi konserter på Calcutta Cricket and Football Club (CCFC); i staden Balasore i Odisha, där vi sjöng på invigningen av ett nytt svenskfinansierat reumatologiskt sjukhus, Shakuntala; samt två konserter på universitet – North Orissa University i Baripada, samt Indian Institute of Technology (IIT) i Kharagpur.
Publiken överallt där vi uppträdde (sex konserter på två veckor)var lyrisk över vårt uppträdande och berömde t o m vårt bengaliska uttal. Mer information om Indien-turnen med bilder.
Läs också familjen Bosrups blog från Indien-resan.
Tre av våra sånger från konserten på Star Theatre ligger utlagda på Youtube; lyssna till Chini Go Chini och Phule Phule.

Samt Aji Boshonto, framför på Sangeet Bhawan, i Shantiniketan!! Lyssna!

--------------------------------------------

Innan vi for till Indien hade vi en mycket uppskattad konsert på Kulturnatten i Lund, lördagen den 21 september i Allhelgonakyrkan. Ett 45 minuters program (se programmet) inkluderande Saregama barnkören i ett par nummer, se en video med barnkören sjungande Phule Phule.
Fler videos från Allhelgonakyrkan.

SaregamaVåren 2013 hade vi konsert i samband med en Tagore-afton på Sagohuset 7 maj 2013.
Med anledning av 100-årsjubileet av att Rabindranath Tagore 1913 som första utomeuropeiske författare tilldelades Nobelpriset i litteratur bjöd Indiska kören i Lund på ett program framförande Tagores dikter i sångform. Barnkören Saregama under ledning av Bubu Munshi Eklund medverkade också. Professor Heinz Werner Wessler berättade på engelska om Tagores Nobelpris, och Indiens ambassadör Banashri Bose Harrison talade om Tagores relevans idag. Teater Sagohuset i Lund. Tisdag 7 maj kl 19.00
. Lyssna på Saregama barnkör.

Första året 2012

Kören ledd av Bubu Munshi Eklund och Thomas Wiehe höll sitt första konsertframträdande överhuvudtaget på den indiska melan som hölls på Lunds konsthall den 14 april 2012.
Mer information om 14 april-evenemanget.
Kören framförde då två sånger av Rabindranath Tagore, Kon Alote och Aji Boshonto, samt ett antal bhajans. Indiens ambassadör Ashok Sajjanhar (på bild t v) fanns i publiken och imponerades storligen av körens insats.

Kören framträdde därefter ytterligare tre gånger under 2012. Först på SASNETs och ABFs Indienkväll i Lund den 16 maj i samband med föredrag av professor Gopal Karanth och konsert med Somabanti Basu och Suman Sarkar. Se http://nordicsouthasianet.eu/indiaevening

Därnäst på Kulturnatten i Lund den 15 september. Konserten hölls i foajén till studieförbundet Sensus lokaler på Krafts Torg, och blev en jättesuccé med rekordpublik – alla kom inte in. Detta till följd av en stor artikel om kören i Sydsvenskan några dagar tidigare. Läs artikeln.
Se bilder från konserten!

Kulturnattsprogrammet bestod av nio nummer, varav fem Tagore-sånger, Mahatma Gandhis favoritsång Raghupati Raghav Raja, samt tre bhajans. Karin Wiehe sjöng solo på Phue Phule, Anwesh Mukherjee på Gandhi-sången, och Bubu Munshi på Ontoro Momo. Se programmet.

2012 års sista framträdande skedde i samband med installationsföreläsningen av Lunds universitets nya indiska gästprofessor, Surinder Jodhka från JNU i Delhi. Konserten ägde rum den 12 oktober och blev mycket uppskattad av Indiens nya ambassadör Banashri Bose Harrison (på bild t v) som fanns med i publiken. Se http://nordicsouthasianet.eu/jodhka
Två av sångerna som framfördes ligger utlagda på Youtube, gå till http://www.youtube.com/watch?v=UV3qLZHRIUk

Repetitionsarbetet ägde rum i form av en studiecirkel hos Sensus. Några gånger i musikvetenskapliga institutonens lokaler på Biskopsgatan, tack vare körmedlemmen Victoria Höög som delvis jobbar där, men i huvudsak ägde repetitionerna rum hemma hos Lars och Bubu Eklund på Råbygatan 5.
En tanke som väcktes och som genomfördes en gång endast var att kombinera körrepetition med ett populärvetenskapligt föredrag om Indien. Dr. Martin Gansten kom och talade initierat om sanskritspråket och dess roll i dagens Indien. Sådana föredrag kan komma att återkomma.

Medlemsantalet i Föreningen för indiskt-svenskt kulturutbyte uppgick till 27 under 2012, varav 20 var medlemmar i kören.

En ny studiecirkel inleddes den 12 december i samband med kombinerat körrep och julfest hemma hos Lars och Bubu. Därefter repeterade kören in en ny repertoar under våren 2013 för att satsa på konserten på Sagohuset tisdag 7 maj. En konsert tillägnad Rabindranath Tagore med anledning av att det 2013 är 100 år sedan Tagore erhöll Nobelpriset.